กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม


การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563


การแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 วันที่ 24 – 27 กันยายน 2563


การแข่งขันกรีฑา บางแสนเจ้าลมกรด 18 - 19 ธันวาคม 2563


การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ชิงแชมป์ภาคอีสาน 2 - 4 ตุลาคม 2563