กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อเรา

 

กองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-272937, 044-009009 ต่อ 3420

สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34

วันที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin