กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สื่อประชาสัมพันธ์-ฝ่ายฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Cr. : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จังหวะการเดิน   ==คลิ๊กที่นี่==

 

วันที่เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin