กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567          ==คลิ๊กที่นี่==

วันที่เผยแพร่ 06 มิถุนายน 2567
ผู้เผยแพร่ admin