กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 วันที่ 24 – 27 กันยายน 2563

วันที่ 24 – 27 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระบรมชน -กาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ณ สวนสาธารณหนองประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 คน คือ นายพิทยา งามสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 2  นายวันเฉลิม  เบ้ามี ตำแหน่ง หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ เป็นผู้ควบคุมนักกีฬาในการลงแข่งขัน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬา สามารถคว้าได้ 1 เหรียญทองแดงจากการแข่งขันเรือกรรเชียงบก

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin