กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ผลงานนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในการแข่งขัน รายการ ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน ระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2563 โดยได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
1 เหรียญทอง
จาก นายคณิน อังทับทิม รุ่น 50-55 กิโลกรัม ชาย นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2
1 เหรียญเงิน
จาก นายสุรศักดิ์ ดอกคำ รุ่น 65-70 กิโลกรัม ชาย นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 5
4 เหรียญทองแดง จาก
นายวีรยุทธ ทองนอก รุ่น 70 - 75 กิโลกรัม ชาย นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2
นายสุทธิศักดิ์ ดอกคำ รุ่น 80 - 85 กิโลกรัม ชาย นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3
นางสาวฑิฆัมพร โตสารเดช รุ่น 40 - 45 กิโลกรัม หญิง นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปี3
นางสาวอักษรสวรรค์ ร้ายไธสง รุ่น 40 - 45 กิโลกรัม หญิง นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปี3
และนักกีฬาอีกหลายท่านที่ไม่ได้รับรางวัล แต่ทุกท่านสู้เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับ

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin