กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ชิงแชมป์ภาคอีสาน 2 - 4 ตุลาคม 2563

การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลชิงแชมป์ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin